Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhìn hàng em học sinh thế này thì đụ bao nhiêu cho đủ